Wodociągi i kanalizacja

Prowadzimy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na terenie gminy Sulechów eksploatujemy sześć ujęć wody i dwie oczyszczalnie ścieków.

Oczyszczanie miasta

Mamy za zadanie dbać o porządek, czystość i estetyczny wygląd terenów gminnych, w tym również terenów zielonych, a w okresie zimowym utrzymywać chodniki w stanie umożliwiającym poruszanie się pieszych.

Usługi pogrzebowe

Zarządzamy cmentarzami komunalnymi w Sulechowie, Brodach, Łęgowie, Bukowie, Pomorsku, Klępsku i Mozowie. Administrujemy miejscami grzebalnymi oraz prowadzimy szczegółową ewidencję osób zmarłych.

Wspólnoty mieszkaniowe

Wydział Administracji i Zarządzania zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie zarządzania i administrowania budynkami mieszkalnymi i obiektami użytkowymi.

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o.

Aktualności

Pisemny przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Klępsk

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o. w Sulechowie zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na pisemny przetarg nieograniczony prowadzony według przepisów kodeksu cywilnego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z tłoczniami ścieków w m. Klępsk, gmina Sulechów” (znak sprawy: ZP-KK/12/11/2016). Termin...

Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów pogrzebowych

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o. w Sulechowie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów pogrzebowych (znak sprawy: ZP-WP/14/11/2016). Termin składania ofert: do 02.12.2016 r. do godz. 10:00 Serdecznie zapraszamy do składania ofert. Dokumentacja do pobrania Informacja z art. 86 ust. 5 ustawy...
Zobacz wszystkie wpisy

Taryfy za wodę i ścieki

Poznaj aktualne ceny za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki

Podłączenie do sieci wod.-kan.

Sprawdź wymagane warunki i pobierz niezbędne dokumenty

Podaj wskazanie wodomierza

Podaj odczyt wodomierza niezbędny do prawidłowego wyliczenia zużycia

Znajdź miejsce pochówku

Sprawdź gdzie pochowani są Twoi bliscy

banner_wspol1banner_wspol2banner_wspol3banner_wspol4

Budynki po termomodernizacji pod naszym zarządem

Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych

Zajmujemy się kompleksową obsługą Wspólnot Mieszkaniowych.

W naszym odczuciu zarządzanie i administrowanie nieruchomościami jest czymś więcej niż zwykłym utrzymywaniem budynków w stanie niepogorszonym, dlatego jako profesjonalny zarządca wykorzystujemy nabytą wiedzę do lepszego rozpoznania potrzeb właścicieli, a naszą pracą przyczyniamy się do wzrostu wartości nieruchomości.

Dowiedz się więcej

Terminy pogrzebów

W tym miejscu na bieżąco zamieszczne są terminy pogrzebów odbywających się na cmentarzach komunalnych w Sulechowie, Brodach, Łęgowie, Bukowie, Pomorsku, Kalsku, Klępsku i Mozowie.

UWAGA!!! Rozpoczęcie ceremonii pogrzebowej poprzedzone jest wystawieniem zwłok w kaplicy cmentarnej na około 30 minut przed planowanym wyprowadzeniem.

2016-12-09 (PIĄTEK) 15:00 Sulechów
JACEK NAPIERAŁA
2016-12-09 (PIĄTEK) 10:30 Łęgowo
DANUTA RYBIŃSKA
2016-12-09(PIĄTEK) 14;00 Sulechów
BOŻENA MOROŃ
2016-12-09(piątek) 12;30 Sulechów
JERZY PAWLISZYN
2016-12-07 (ŚRODA) 15;00 POMORSKO
STANISŁAWA WÓJCIK
2016-12-08(czwartek) 13;00 BUKÓW
HALINA GÓRNA
2016-12-07 (środa) 13;00 BOJADŁA
WANDA SZWAJKOWSKA

Usługi komunalne na najwyższym poziomie!

Świadczymy usługi komunalne na terenie miasta Sulechów i okolic