Wodociągi i kanalizacja

Prowadzimy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na terenie gminy Sulechów eksploatujemy sześć ujęć wody i dwie oczyszczalnie ścieków.

Oczyszczanie miasta

Mamy za zadanie dbać o porządek, czystość i estetyczny wygląd terenów gminnych, w tym również terenów zielonych, a w okresie zimowym utrzymywać chodniki w stanie umożliwiającym poruszanie się pieszych.

Usługi pogrzebowe

Zarządzamy cmentarzami komunalnymi w Sulechowie, Brodach, Łęgowie, Bukowie, Pomorsku, Klępsku i Mozowie. Administrujemy miejscami grzebalnymi oraz prowadzimy szczegółową ewidencję osób zmarłych.

Wspólnoty mieszkaniowe

Wydział Administracji i Zarządzania zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie zarządzania i administrowania budynkami mieszkalnymi i obiektami użytkowymi.

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o.

Aktualności

Sprzedaż w drodze przetargu ofert rzeczowych składników majątku ruchomego (III przetarg) – NOWE CENY

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o. ogłasza sprzedaż w drodze przetargu ofert rzeczowych składników majątku ruchomego (II przetarg), zgodnie z wykazem znajdującym się w załączonym ogłoszeniu. Pisemne oferty (na druku umieszczonym poniżej) należy składać najpóźniej do dnia 30.09.2016 roku do godz. 1100. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2016...

Zapytanie ofertowe na budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Krężoły, ul. Anyżowa i Ziołowa

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o. w Sulechowie zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 465/1, 467/11, 468/7, 468/8, 477/5, 477/12, 480/4, 481/6, 482/11, 483/2, 484/2, 485/3, 487 w m. Krężoły, ul. Anyżowa i Ziołowa”. Termin składania ofert: do...
Zobacz wszystkie wpisy

Taryfy za wodę i ścieki

Poznaj aktualne ceny za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki

Podłączenie do sieci wod.-kan.

Sprawdź wymagane warunki i pobierz niezbędne dokumenty

Podaj wskazanie wodomierza

Podaj odczyt wodomierza niezbędny do prawidłowego wyliczenia zużycia

Znajdź miejsce pochówku

Sprawdź gdzie pochowani są Twoi bliscy

banner_wspol1banner_wspol2banner_wspol3banner_wspol4

Budynki po termomodernizacji pod naszym zarządem

Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych

Zajmujemy się kompleksową obsługą Wspólnot Mieszkaniowych.

W naszym odczuciu zarządzanie i administrowanie nieruchomościami jest czymś więcej niż zwykłym utrzymywaniem budynków w stanie niepogorszonym, dlatego jako profesjonalny zarządca wykorzystujemy nabytą wiedzę do lepszego rozpoznania potrzeb właścicieli, a naszą pracą przyczyniamy się do wzrostu wartości nieruchomości.

Dowiedz się więcej

Terminy pogrzebów

W tym miejscu na bieżąco zamieszczne są terminy pogrzebów odbywających się na cmentarzach komunalnych w Sulechowie, Brodach, Łęgowie, Bukowie, Pomorsku, Kalsku, Klępsku i Mozowie.

UWAGA!!! Rozpoczęcie ceremonii pogrzebowej poprzedzone jest wystawieniem zwłok w kaplicy cmentarnej na około 30 minut przed planowanym wyprowadzeniem.

2016-09-29(CZWARTEK)11;00 CIGACICE
JANINA JARKOWSKA
2016-09-29(CZWARTEK) 13;30 Sulechów
ZDZISŁAWA SETNY
2016-09-30(PIĄTEK)13;30 Sulechów
WICENTY RUDOWICZ
2016-09-27 (WTOREK) 14:00 Sulechów
PIOTR SZEFNER

Usługi komunalne na najwyższym poziomie!

Świadczymy usługi komunalne na terenie miasta Sulechów i okolic