Wodociągi i kanalizacja

Prowadzimy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na terenie gminy Sulechów eksploatujemy sześć ujęć wody i dwie oczyszczalnie ścieków.

Oczyszczanie miasta

Mamy za zadanie dbać o porządek, czystość i estetyczny wygląd terenów gminnych, w tym również terenów zielonych, a w okresie zimowym utrzymywać chodniki w stanie umożliwiającym poruszanie się pieszych.

Usługi pogrzebowe

Zarządzamy cmentarzami komunalnymi w Sulechowie, Brodach, Łęgowie, Bukowie, Pomorsku, Klępsku i Mozowie. Administrujemy miejscami grzebalnymi oraz prowadzimy szczegółową ewidencję osób zmarłych.

Wspólnoty mieszkaniowe

Wydział Administracji i Zarządzania zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie zarządzania i administrowania budynkami mieszkalnymi i obiektami użytkowymi.

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o.

Aktualności

Sprzedaż w drodze przetargu ofert naczepy specjalnej jednoosiowej

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o. ogłasza sprzedaż w drodze przetargu ofert: naczepy specjalnej jednoosiowej, rok produkcji: 1978, ładowność: 4500 kg Cena wywoławcza: 1’000,00 zł netto. Pisemne oferty należy składać najpóźniej do dnia 31.10.2016 roku do godz. 1100, w zamkniętych kopertach z adnotacją „przetarg”. Oferta powinna zawierać nazwę oferenta, adres,...

Zapytanie ofertowe na dostawę wapna hydratyzowanego luzem na potrzeby Oczyszczalni Ścieków na Nowym Świecie

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o. w Sulechowie zaprasza do składania ofert  w odpowiedzi na wystosowane zapytanie ofertowe na dostawę wapna hydratyzowanego luzem na potrzeby Oczyszczalni Ścieków na Nowym Świecie. Termin składania ofert: do 24.10.2016 r. do godz. 15:00. Serdecznie zapraszamy do składania ofert. Dokumentacja do pobrania
Zobacz wszystkie wpisy

Taryfy za wodę i ścieki

Poznaj aktualne ceny za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki

Podłączenie do sieci wod.-kan.

Sprawdź wymagane warunki i pobierz niezbędne dokumenty

Podaj wskazanie wodomierza

Podaj odczyt wodomierza niezbędny do prawidłowego wyliczenia zużycia

Znajdź miejsce pochówku

Sprawdź gdzie pochowani są Twoi bliscy

banner_wspol1banner_wspol2banner_wspol3banner_wspol4

Budynki po termomodernizacji pod naszym zarządem

Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych

Zajmujemy się kompleksową obsługą Wspólnot Mieszkaniowych.

W naszym odczuciu zarządzanie i administrowanie nieruchomościami jest czymś więcej niż zwykłym utrzymywaniem budynków w stanie niepogorszonym, dlatego jako profesjonalny zarządca wykorzystujemy nabytą wiedzę do lepszego rozpoznania potrzeb właścicieli, a naszą pracą przyczyniamy się do wzrostu wartości nieruchomości.

Dowiedz się więcej

Terminy pogrzebów

W tym miejscu na bieżąco zamieszczne są terminy pogrzebów odbywających się na cmentarzach komunalnych w Sulechowie, Brodach, Łęgowie, Bukowie, Pomorsku, Kalsku, Klępsku i Mozowie.

UWAGA!!! Rozpoczęcie ceremonii pogrzebowej poprzedzone jest wystawieniem zwłok w kaplicy cmentarnej na około 30 minut przed planowanym wyprowadzeniem.

2016-10-24 (PONIEDZIAŁEK) 13:30 Sulechów
JÓZEF KACZMAR

Usługi komunalne na najwyższym poziomie!

Świadczymy usługi komunalne na terenie miasta Sulechów i okolic